اولین قدم در معاینه اکلوژن بیماران، بررسی وضعیت تماس های اکلوزالی در حالتی است که کندیل ها در CR قرار دارند. وقتی بیمار در CR قرار گرفت تماس های اکلوالی ثبت می شوند و سپس از بیمار خواسته می شود که دندان هایش را به هم بفشارد تا در حد اکثر تماس دندانی قرار گیرند. اگر در این زمان بین CR  و CO یک Shift دیده شود به این معنی است که برای رسیدن به حد اکثر تماس دندانی، کندیل ها از باثبات ترین حالت خود خارج می شوند. Shift لترال کمتر از ۲ میلیمتر معمولا با علائم TMD مرتبط نمی باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KW. Orthodontics: curren principles and techniques. 5th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2012: P 187.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KW. Orthodontics: curren principles and techniques. 5th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2012: Chap 7.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر