آرچ وایری است دارای لوپ که برای عقب بردن دندان های قدامی و بستن فضا استفاده می شود. هر لوپ معمولا ۱ میلیمتر در ماه فعال می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics. 5th ed. St Louis: Mosby; 2013

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر