به هم پوشانی عمودی بیش از حد دندان های قدامی فک بالا بر روی دندان های قدامی فک پایین در اثر از دست دادن دندان های خلفی می گویند. در این حالت در وضعیت حداکثر تماس دندانی (maximum intercuspation) بیش از ۴۰% ارتفاع اکلوزوژنژیوالی دندان های مندیبل توسط دندان های ماگزیلا پوشیده شده است. دقت گردد در صورتی که علت افزایش اوربایت بیش از ین میزان عاملی غیر از عدم حضور دندان های خلفی باشد، به آن Cover Bite می گویند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Nanda R. Esthetics and biomechanics in orthodontics. Elsevier Saunders, 3rdedition 2015.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Moyers RE. Handbook of orthodontics. 4th edition, Chicago IL: Year book medical publishers, 422-424, 2015.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر