تکنیکی برای نزدیک کردن فلپ واقع در نواحی بی دندانی مزیال یا دیستال دندان که شامل گره زدن یک direct suture که فلپ پروگزیمال را می بندد وعبور یک سر نخ از دندان برای نگه داشتن بافت در مقابل دندان وگره زدن هر دونخ است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch63 p3507-3508.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر