به صدای منفرد، واضح وکوتاه مفصلی Click گفته می شود. چنانچه صدا بلند باشد به آن Pop می گویند.

در مفصل تمپورومندیبولار، بسته به نوع اختلال داخلی مفصل، کلیک ممکن است فقط موقع باز شدن فک و به علت عبور ناگهانی کندیل از روی دیسک (Single Click) و یا علاوه بر آن هنگام بسته شدن فک (Reciprocal Click) هم شنیده شود. هم چنین، کلیک می تواند به علت شکسته شدن چسبندگی بین دیسک و کندیل، و یا به علت بد شکلی دیسک (همان طور که در شکل نشان داده شده) هم شنیده شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 137-49.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 8.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر