1.   بستن و فشار دادن دندان ها و فکین بر روی هم در اکلوژن که انجام دادن مکرر آن می تواند با تنش های عصبی حاد همراه باشد و یا به دلیل بلند کردن یا کشیدن اجسام سنگین یا انجام کارهای فیزیکی مشکل باشد.
  2. فشار دادن دندان های مندیبولار بر دندان های ماگزیلا به صورت متناوب و با نیروی زیاد و به صورت غیرفانکشنال. این عمل می تواند منجر به آسیب بافت های نگهدارنده دندان (پریودونشیوم) شود.
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Mosby’s Medical Dictionary, 9th edition. © 2009, Elsevier.

Mosby’s Dental Dictionary, 2nd edition. © 2008 Elsevier, Inc

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر