هدف هر طبقه بندی آرایش منظم مجموعه به زیر مجموعه هایی با مشخصات مشترک می باشد. در دانش ارتودنسی Carabelli اولین فردی بود که با روشی منظم روابط غیرنرمال قوس های دندانی بالا و پایین را توصیف نمود. در ادامه Bonwill با ارائه اصلی ترین ایده در توصیف تئوریک اکلوژن یا همان ایده خط اکلوژن (Line of Occlusion) کوشید تا توصیف مناسبی از اکلوژن ارائه نماید. بعد از آن ها Angle با در نظر گرفتن مولر اول بعنوان کلید اکلوژن توانست سه نوع مال اکلوژن مقدماتی را در بعد قدامی-خلفی توصیف نماید که با تغییراتی توسط Lischer گسترش یافت. در همین حدود زمانی توصیف هایی از مال اکلوژن در ابعاد عرضی، قدامی-خلفی و عمودی نیز ارائه گردید. افرادی مانند Simon نیز کوشیدند تا با ارتباط دادن سه بعدی دندان ها با صورت طبقه بندی را تکامل بیشتری دهند. باگسترش رادیوگرافی سفالومتری، چتر اشعه X بر روی سیستم های طبقه بندی ارتودنسی گسترده شد و در نهایت Ackerman و Proffit با تکیه بر اصول پنج گانه ای که توسط Venn در سال ۱۸۸۰ شرح داده شده بودند و با تلفیق سایر دستاوردهای طبقه بندی توانستند جامع ترین سیستم طبقه بندی مال اکلوژن ها را در سه جهت فضا در قالب نمودار Venn بنیان نهند.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Graber LW, Vanarsdall RL, Katherine WL. Orthodontics; Current principles and techniques. Mosby Elsevier, 5th edition 2012.

2.Proffit WR, Fields HW, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. Mosby Elsevier, 5th edition 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Ackerman JL, Proffit WR. The characteristics of malocclusion: a modern approach to classification and diagnosis. Am J Orthod. 1969; 56: 443-454.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر