• کامپوزیت مستقیم برای ترمیم عیوب بدون پوسیدگی سرویکالی در نواحی مهم از نظر زیبایی قرار دارند. ناحیه عمل باید به طور کافی ایزوله باشد ، تا باند موثری بدست آید.
  • مزایای کامپوزیت به عنوان ماده ترمیم مستقیم کلاس V: زیبایی ، برداشت محافظه کارانه ساختار دندان، تراش دندان آسان تر وکمتر پیچیده، عایق بودن، کاهش میرولیکیج وافزایش استحکام کوتاه مدت نسوج باقیمانده دندانی است.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 9p299

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر