مال اکلوزنی است که در آن شیار باکال مولر اوّل فک پایین نسبت به کاسپ م.یوباکال مولر اوّل فک بالا جلوتر قرار گرفنه است. شدّت ناهنجاری با کسری از عرض مزیو-دیستال پرمولر که نسبت به حالت کلاس یک حرکت رخ داده است سنجیده می شود.( مثلا نیم کاسپ یا یک کاسپ کلاس سه)

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page8

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر