• ترمیم آمالگم برای نقایصی که روی سطح پروگزیمال دندان های قدامی قرار داشته ولبه اینسایزال را درگیر نمی سازد. بخشی از سطوح فیشیال یا لینگوال نیز ممکن در ترمیم های کلاس III درگیر باشد .
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 15p410

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر