مال اکلوژنی است که در آن شیار باکال مولر اوّل فک پایین نسبت به کاسپ مزیو باکال مولر اوّل فک بالا عقب تر قرار گرفته است. شدّت این ناهنجاری را با کسری از عرض پرمولر معیّن می کنند، مثلا نیم کاسپ یا یک کاسپ کلاس دو.

این گروه به دو division تقسیم می شوند:

  1. division 1: حالتی است که در آن ثنایاهای میانی تمایل به سمت لبیال دارند. در این حالت ما افزایش اورجت را شاهد هستیم.
  2. division 2: حالتی است که:
    1. چهار ثنایا دچار تمایل پالاتالی هستند.
    2. ثنایای های میانی دچار تمایل پالاتالی ولی ثنایاهای کناری حرکت لبیالی دارند.
    3. چهار ثنایا دچار حرکت پالاتالی و کانین ها در موقعیت لبیالی قرار دارند.
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page8

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر