• استفاده از کامپوزیت مستقیم برای ترمیم ضایعات پروگزیمال دندان می باشد.
  • مزایای کامپوزیت به عنوان ماده ترمیم مستقیم کلاسII : زیبایی ، برداشت محافظه کارانه ساختار دندان، تراش دندان آسان تر وکمتر پیچیده، عایق بودن، کاهش میکرولیکیج وافزایش استحکام کوتاه مدت نسوج باقیمانده دندانی است.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 10 p 255

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر