• ترمیم های آمالگامی که یک یا دو سطح پروگزیمال دندان های خلفی باز سازی می کنند در صورتی که تهیه حفره صحیح باشد، ماتریکس مناسب باشد، ناحیه عمل ایزوله باشد، ماده ترمیمی به درستی استفاده گردد، می تواند سالها به بیمار ارائه خدمت کنند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch14 p374

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر