گاهی به اشتباه آن را معادل اکلوژن نرمال در نظر می گیرند ولی این مال اکلوژن انواعی دارد که عبارتند از:

  1. دیپ بایت (Deep Bite)
  2. اپن بایت (Open Bite)
  3. Spacing
  4. کراس بایت قدامی(Anterior Cross bite)
  5. افزایش اورجت(Increased Overjet)
  6. شلوغی دندانها(Crowding)

…و آنچه بین تمام موارد فوق مشترک است، وجود رابطه کلاس یک مولری است.

رابطه کلاس یک مولری: شیار باکال مولر اوّل فک پایین با کاسپ مزیوباکال مولر اوّل فک بالا اکلود می شود.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page7

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر