شرایط خود ایمنی است که به طورعمده مخاط دهان را درگیر می کند. ویژگیهای بافت شناسی و بالینی ان شبیه لیکن پلان دهانی است. موارد شدید این بیماری به درمان کورتیکواستروئید پاسخ نمی دهد ولی به هیدروکسی کلروکوئین پاسخ می دهد.

منبع:

.Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.

Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch22 p1676

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر