ویژگیهای زیر در بیماران دچار پریودنتیت مزمن معمول هستند:

در بزرگسالان شایع است اما در کودکان هم می تواند رخ دهد.

میزان تخریب متناسب با عوامل موضعی است.

در ارتباط با الگوهای میکروبیال گوناگون است.

جرمهای زیر لثه ای اغلب یافت می شود.

سرعت تخریب آهسته تا متوسط است و دوره های پیشرفت سریع دارد.

در ارتباط با عوامل زیر است: بیماریهای سیستمیک نظیر دیابت ملیتوس و عفونت HIV

عوامل موضعی مستعد کننده ی پریودنتیت وعومل محیطی نظیر سیگار کشیدن واسترس عاطفی

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch5 p350-351.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر