یک ماده ی اکسید کننده ی قوی است که بوی بد دهان را با اکسیداسیون هیدروزن سولفید و متیل مرکاپتان و آمینو اسیدهای متیونین و سیستئین از بین می برد.

منبع:

Frascella J, Gilbert R, Fernandez P. Odor reduction potential of a chlorine dioxide mouthrinse. J Clin Dent. 1998;9:39. Frascella J, Gilbert RD, Fernandez P, et al. Efficacy of a chlorine dioxide–containing mouthrinse in oral malodor. Compend Contin Educ Dent. 2000;21:241.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر