از خانواده ی تتراسایکلین ها که اثر ضد میکروبی کمتر و اثر تقویت میزبات بیشتر دارد

منبع:

Chemically modified tetracyclines: Novel therapeutic agents in the management of chronic periodontitis Rupali AgnihotriSumit Gaur Year : 2012    Volume : 44    Issue : 2    Page : 161-167

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر