ستیل پیریدینیوم کلرایدهمچون سایر سورفکتانت‌های کاتیونی درمحلول آبی به یک کاتیون نسبتاً بزرگ فعال و یک یون کوچک غیرفعال یونیزه‌می‌شود. یک ترکیب چهارتایی آمونیوم است. ترکیبات کاتیونی علاوه براثرات امولسیون‌کننده و پاک‌کننده دارای‌فعالیت باکتری‌کش علیه باکتریهای گرم‌مثبت و گرم منفی می‌باشند مورد استفاده در برخی از انواع دهان شویه است.

منبع:
  1. Lewis, Richard J. (1996). Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials (9th ed.). New York, NY: Van Nostrand Reinhold. p. 691.
  2. ^Asadoorian, Joanna; Williams, Karen (2008). “Cetylpyridinium chloride mouth rinse on gingivitis and plaque”. Journal of Dental Hygiene. 82 (5).
  3. Jump up to:ab Haps, S.; Slot, D. E.; Berchier, C. E.; Van Der Weijden, G. A. (2008). “The effect of cetylpyridinium chloride-containing mouth rinses as adjuncts to toothbrushing on plaque and parameters of gingival inflammation: A systematic review”. International Journal of Dental Hygiene. 6 (4): 290–303. doi:1111/j.1601-5037.2008.00344.xPMID 19138180.
  4. Jump up to:ab “Tooth Discoloration: Causes and Treatments”.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر