نوعی از انقباض عضلانی که در شرایط خاص رخ می دهد  Eccentric Contraction نام دارد. در این حالت عضله همزمان با طویل شدن، منقبض هم می شود. این وضعیت در صدمات ناشی از Cervicospinal Flexion-Extension Injury یا Whiplash Injury رخ می دهد که معمولا به علت تصادف با وسایل نقلیه موتوری می باشد. در تصادف، عضلات گردن جهت ساپورت سر و جلوگیری از حرکت آن منقبض می شوند با این وجود، چنانچه ضربه شدید باشد، اینرسی سبب حرکت همزمان سر به جلو و طویل شدن عضلات گردن هم می شود و لذا یک Cervicospinal Flexion-Extension Injury (Whiplash Injury)  رخ می دهد که در صورت عدم بهبود و مزمن شدن منجر به درد مداوم و عمیق می شود. در برخی مقالات، ارتباط بینWhiplash Injury و سمپتوم های TMD همانند درد مفصل و عضلات، و محدودیت در باز کردن دهان  و همچنین سردرد گزارش شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Häggman-Henrikson B, Rezvani M, List T. Prevalence of whiplash trauma in TMD patients: a systematic review. J Oral Rehabil. 2014 Jan;41(1):59-68.

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 25

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 2, 8

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر