که معمولا به وسیله ی تروما های دندانی ایجاد شده و asymptomatic می باشد .نمای رادیو گرافی متغیر بوده و به راحتی با تحلیل داخلی ریشه ممکن است اشتباه شود.

منبع:

External cervical resorption: diagnostic and treatment tips Dental Press J Orthod. 2016 Sep-Oct; 21(5): 19–25. doi: 10.1590/2177-6709.21.5.019-025.oin

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر