گسترش های نابه جا و مسطح مینا فراتر از کانتورهای نرمال محل اتصال مینا و سمنتوم هستند.

منبع:

Masters DH, Hoskins SW. Projection of cervical enamel into molar furcations. J Periodontol. 1964;35:49.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر