گسترش اپیکالی مینای تاج به سمت فورکا و یا زیر سطح مارژین سریکالی گفته می شود

منبع:

J Am Dent Assoc. 1976 Aug;93(2):342-5. Cervical enamel projections as an etiologic factor in furcation involvement.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر