تشکیل استخوان گاهی به منظور تلاش جهت پشتیبانی از ترابکول های استخوانی تحلیل رفته می باشد که به آن buttressing bone formation گفته می شود که اگر در داخل استخوان فک اتفاق افتد نوع مرکزی می باشد.

 

منبع:

Buttressin g Bon e Formatio n i n th e Periodontium * B Y IRVIN G GLICKMA N AN D JEROM E B. SMULOW , BOSTON , MASS .

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر