نقطه ای در یک جسم که از لحاظ ریاضی مقاومت به حرکت در آن خلاصه می شود. اگر یک نیروی واحد به آن نقطه وارد شود، حرکت یکنواخت تاج و ریشه دندان ( یا تمام نقاط موجود در یک جسم) رخ می دهد.

در یک جسم آزاد بدون قید در خلا، مرکز مقاومت بر مرکز جرم جسم منطبق است.

در یک دندان تک ریشه، مرکز مقاومت در حدود وسط تا دو سوّم فاصله ستیغ آلوئول تا آپکس است. این نقطه در دندانهای چند ریشه در محلّ جدا شدن ریشه ها است.

الهیار گرامی

از تعریف فوق بر می آید که موقعیت این نقطه، تا وضعیت ثابت است، تغییر نمی کند.

تغییر در شرایط موجود، می تواندباعث تغییر موقعیت این نقطه گردد. در تکمیل این مطلب شما را به مطالعه مقاله خودم که بیش از ۱۳۰( بنا بر آمار google scholar) مرتبه سایت شده دعوت می نمایم. AJO/DO

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page 61

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر