نقطه ای در یک جسم که از لحاظ تئوری می توان تمام جرم جسم را در آن خلاصه نمود. اگر جسم دارای جنس یکنواختی باشد، این نقطه بر مرکز هنئسی جسم منطبق است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page 61

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر