منشا سمنتیکل ها می تواند بقایای سلولی کلسیفیه شده و یا تکه های کوچک سمنتوم یا استخوان آلوئلار که به صورت تروماتیک به درون لیگامنت پریودنتال جابه جا شده است و یا الیاف شارپی کلسیفیه شده و یا عروق ترومبوز شده ی کلسیفیه درون لیگامنت پریودنتال باشد.

منبع:

Mikola OJ, Bauer WH. “Cementicles” and fragments of cementum in the periodontal membrane. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1949;2:1063.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر