به پارگی و جداشدن  سمان به صورت جزیی یا کلی از محل اتصال باعاج  درریشه ناشی از فشار های اکلوژنی

منبع:

Persistent endodontic lesion due to complex cementodentinal tears in a maxillary central incisor—a case report Tseng-Fang Tai, DDS, MS

Mosby’s Dental Dictionary, 2nd edition. © 2008 Elsevier, Inc. All rights reserved

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر