این نوع سمنتوم توسط سمنتوبلاست ها و فیبروبلاست ها تشکیل می شود و حاوی الیاف خارجی(شارپی) و الیاف داخلی است و ممکن است حاوی سلول باشد. به طور عمده در یک سوم اپیکالی و اپکس و نواحی فورکیشن حضوردارد.ضخامت آن بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میکرون است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p248.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر