این نوع سمنتوم پس از رسیدن دندان به پلن اکلوزال تشکیل می شود و نامنظم تر از سمنتوم آسلولارو نسبت به آن کمتر کلسیفیه شده  است. حاوی سمنتوسیت هاست است که درون فضاهای مشخصی به نام لاکونا حضور دارند و از طریق سیستم آناستوموز دهنده ی کانالیکولی با هم در ارتباط هستند.الیاف شارپی نسبت کوچکتری از سمنتوم سلولار را اشغال می کنند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p246.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر