• زاویه ای که در محل اتصال دیواره تراش خورده وسطح خارجی دندان (Cavosurface angle)نامیده می شود.
  • اتصال واقعی دیواره تراش خورده وسطح خارجی دندان، لبه ی حفره با سطح (cavosurface margin) نامیده می شود.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p149

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر