Marginal gap

تخریب حد فاصل آمالگام – دندان در نتیجه سایش ، شکست یا تهیه حفره دندانی نا مناسب ، به کمک چشمی یا با سوندی که هنگام عبور از مارجینال ریج ها به مدخل فرو می افتد ، قابل تشخیص است پوسیدگی ثانویه اغلب اطراف marginal gap که نزدیک دیواره جینجیوالی اند یافت می شود وجایگزین…

Optical impression

برای ساخت یک ترمیم CAM/CAD کنار صندلی (chair side) دندان پزشک دندان را آماده کرده وسپس از یک وسیله اسکن کننده برای جمع آوری اطلاعات در مورد شکل حفره وارتباط آن با ساختارهای اطراف استفاده می کنند این مرحله قالب گیری تصویری نامیده می شود محیطی خشک وبه درستی ایزوله شده برای اطمینان از اینکه…

Pindex system

سیستم برای ساخت یک split casts بادای های متحرک ، برای ساخت یک working cast با دای های متحرک از یک قالب الاستیک ، به دو بار ریختن نیاز دارد. ریختن اول برای تولید دای های متحرک ساخته می شود، وریختن دوم برای تثبیت روابط داخل قوسی(intra-arch). کستها ساخته شده به این روش split casts…

Impression

ثبت نمونه منفی بافت های حفره دهان که بستر پروتز را تشکیل می دهد تری در ناحیه که قرار است قالب گرفته شود ، نشانده می شود وپس از ست ماده قالب گیری ، قالب با کشش سریع در جهت محور اصلی برداشته شود واز نظر کامل بودن ، بازرسی شود.قالب با پلاستر یا استون…

Esthetic

زیبایی، اعمالی که در حیطه دندانپزشکی می تواند موجب بهبود زیبایی وعملکرد شود و شامل درمان های ارتودنسی، جراحی ، پروتز وترمیم هایی زیبایی است. ارزیابی زیبایی ترمیم های موجود بسیار شخصی است. در صورت عدم رضایت بیمار از زیبایی ظاهری ترمیم ، دندانپزشک باید امکان بهبود آن را تعیین کند. باید توجه نمود که…

Maryland bridge

نوع پروتز پارسیل ثابت محافظ کارانه باند شونده توسط رزین ، به صورت کاست متال یا از مواد سرامیکی و به عنوان پل مریلند شناخته شده است و، می تواند جایگزین مناسبی را برای یک دندان ز دست رفته ، استحکام اتصال بهتری دارد به جای سوراخ کردن دندان ها ، از الکترولیتی یا اچ…

Rochette bridge

  • بریج روشه ، ریتنرهای بال مانند همراه با سوراخ های شبیه قیف که جهت افزایش گیر رزین در انها ایجاد شده بود توسط روشیت مورد استفاده قرار گرفت. وی ریتنشن میکانیکی را با یک عامل اتصال دهنده سایلن جهت چسبیدن به فلز ترکیب نمود.