Bite Opening

دیپ بایت دندانی از مشکلاتی است که به سختی توسط درمان ارتودنسی درمان می گردد. در درمان ارتدنسی ثابت، نیاز به باز کردن بایت قبل از عقب بردن دندان های قدامی ضروری به نظر می رسد. باز کردن بایت دندانی می تواند با کمک اینتروژن واقعی دندان های قدامی یا اکستروژن دندان های خلفی انجام…

Bidimensional Technique

سيستم Bidimensional يك تكنيك Edgewise است كه از دو نوع براكت با ابعاد متفاوت شیار افقی به طور هم زمان در يك قوس استفاده مي‌كند. در هر دو فک براكت های با سايز شیار كوچكتر ۰۲۵/۰× ۰۱۸/۰ اینچ روي سانترال ها و لترال ها ، و براكت هاي با شیار بزرگتر ۰۲۸/۰× ۰۲۲/۰ اینچ روي…

Archwire Bends

دستگاه ‌هاي Edgewise اوليه به دليل استفاده از براكت هاي يكسان روي تمامي دندان‌ ها، براي رديف كردن ايده‌آل دندان‌ ها جهت جبران كانتور و شيب متفاوت سطح لبيال دندان ‌هاي مختلف و همچنين دستيابي به موقعيت مزيوديستالي مناسب ريشه ها به ايجاد خم‌هايي (Bends) در روي آرچ ‌واير نياز داشتند. اين خم ها (Bends)…

Begg Bracket

براكت Begg شكل تغيير يافته براكت اوليه Ribbon Arch است به طوري كه با چرخش آن به سمت پايين شيار براكت به سمت لثه قرار مي‌گيرد نه به سمت اكلوزال. در این سیستم براي تصحيح موقعيت ريشه از فنرهاي كمكي Uprighting كه درون شیار عمودي قرار مي‌گيرند و در مجاورت دندان زير آرچ ‌واير پايه…

Banding

به معني بند گذاري بوده كه پروسه‌‌اي است كه طي آن بند بر روي دندان تطابق داده و سمان مي‌شود. مراحل عمل بند گذاري عبارتند از: مرحله اول Separation يا جداسازي: چون تماس ‌هاي بين دنداني محكم قرارگيري صحيح بند در محل خود را مشكل مي‌سازند، مي‌توان توسط وسيله‌اي كه مي‌تواند فنرهاي جداكننده يا الاستومريك…

Asymmetric Headgear

در مواردي كه مال اكلوژن Class II يك طرفه وجود دارد به طوري كه در يك سمت قوس بالا كراودينگ مشاهده می شود نياز به عقب بردن يكطرفه مولر وجود دارد. به عبارتي اگر اكلوژن باكال غيرقرينه باشد (مثلاً در يك سمت Class I و در سمت ديگر Class II) بدون اينكه ناقرينگي‌هايي در انحرافات…

Asymmetric Expansion

كراس بايت ‌هاي با منشاء دنداني فقط به علت جابجايي دندان‌ها رخ مي‌دهند. آن ها اغلب فقط برخي از دندان ها را در يك منطقه از قوس تحت تأثير قرار مي‌دهند. كراس بايت يكطرفه خلفي اغلب به علت جابجايي دنداني رخ مي‌دهد ولي همچنين ممكن است به علت آسيمتري اسكلتال فک بالا يا پایین باشد.…