Second Order Bend

خم هاي نوع دوم (Second Order) يا Tip Bend، خم هايي در پلن ورتيكال و در مسير اكلوزوجينجيوالي جهت تغيير زاويه دندان هستند. در دستگاه‌ هاي Edgewise اوليه خم هاي نوع دوم قسمت مهمي از مرحله Finishing درمان را شامل مي‌شدند. از آنجايي كه امتداد محور طولي هر يك از دندان ها نسبت به پلان…

Bracket

لازمه حركت دندان ها، وارد آوردن نيرو به آن ها از طريق اتصالات ثابتي است كه بر روي آن ها قرار مي‌گيرند. این اتصالات شامل براكت ها ، تيوب ها و بند ها هستند. براكت هاي باند شدني در اواسط دهه ۱۹۷۰ در دسترس قرار گرفتند كه مزاياي زيادي نسبت به بند ها دارند از…

Bonding

اساس باندينگ قفل شدن مكانيكي ماده Adhesive به نامنظمي ‌هاي ايجاد شده در سطح ميناي دندان و نقاط گير موجود در قاعده اتچمنت هاي ارتودنسي است. براي باند موفق بايستي به ۳ جزء توجه نمود كه عبارتند از: آماده‌سازي سطح دندان، سطح اتچمنت و مواد باندينگ عمل باندينگ اتچمنت ها در ارتودنسي مي‌تواند به سه…

Bite Plane

بایت پلن ها گسترشی از بیس پلیت هستند که عملکردی غیر از ایجاد چهارچوب برای دستگاه دارند. آن ها ساده ترین شکل دستگاه های فانکشنال هستند که در دو دسته قرار می گیرند: ۱٫ بایت پلن های موازی با پلن اکلوزال که به صورت قدامی یا خلفی قرار می گیرند. این دستگاه ها برای ایجاد…