Artificial Undercut

گاهی در سطح لبیال دندانهایی که قرار است برای ما Undercut فراهم کنند، چنین ویژگی ای وجود ندارد. در چنین حالتی و اگر دندان دیگری برای فراهم نمودن Undercut لازم برای طرّاحی بخش های Retentive پلاک وجود نداشته باشد، می تمان با اضافه نمودن مقداری کامپوزیت محل مناسبی در سطح لبیال دندان فضای آندرکات مناسب را…

Functional Appliance, First Fit

هنگام تحویل وسیله می بایست از صحت ساخت و عدم وجود لبه های زبر اطمینان حاصل کنیم. دستورالعمل کتبی مخصوص بر حسب نوع دستگاه به بیمار و والدین تحویل داده می شود که باید گویای نحوه قرار دهی دستگاه توسط بیمار به تنهایی باشد. می بایست به بیمار در مورد تغییرات احتمالی در صحبت کردن،…

Functional Appliance, The Struggling Child

چنانچه بیمار از دستگاه فانکشنال استفاده کند کاهش اورجت حتمی خواهد بود. اهداف درمانی باید کاملا تعیین شده باشند. به طور کلی کودکان علاقمند به تشویق شدن هستند. چنانچه کودک ابتدائا نسبت به استفاده از دستگاه مقاومت کند تشویق و حمایت موثر خواهد بود. ولیکن اگر نهایتا مدام اصرار دارد که از دستگاه استفاده می…

Functional Appliance, Dealing with Poor Compliance

بیمار باید متوجه باشد که درمان برای اوست نه برای ارتدنتیست و والدین. چنانچه کودک نتواند با دستگاه کنار بیاید باید راه حل آبرومندانه ای برای قطع درمان برگزید چرا که به علت اینکه بعدها درمان های دیگری مورد نیاز خواهند بود باید احترام فرد حفظ شود. در این افراد باید درمان برای مدت مشخصی…

Functional Appliance, Compliance

صرف قرار دادن دستگاه فانکشنال در دهان، به علت کاهش اورجت با جلوآوردن فک پایین به محض پوشیدن دستگاه و لذا بهبود ظاهر، همکاری بیمار را بر می انگیزد. در هر صورت شانس موفقیت دستگاه در بیماران کم سنی که احساس می کنند به واسطه وجود دستگاه تحت فشار قرار گرفته اند یا در بیماران…

Functional Appliance, Tooth Movement Pattern

در درمان با تمام دستگاه فانکشنال چه به صورت درمان زودهنگام باشد یا خیر، الگوی حرکت دندانی مشابه می باشد. اگر رشد بیمار به اتمام نرسیده باشد، فک پایین رشد خواهد کرد؛ در غیر این صورت، استتار توسط حرکات دندانی رخ خواهد داد که در طولانی مدت ثبات مناسبی ندارد. اثرات دندانی دستگاه فانکشنال شامل…

Functional Appliance, Serial Extraction Combined with

چنانچه بیمار واجد شرایط Serial Extraction ، مشکل اسکلتال نیز داشته باشد، درمان وی می تواند همزمان با تصحیح مشکل ساجیتال که توسط دستگاه فانکشنال یا هدگیر صورت می گیرد، انجام شود. چنانچه مشکل اسکلتال را نتوان با دستگاه فانکشنال حل کرد، برطرف کردن اورجت می تواند توسط کشیدن دو پره مولر از فک بالا…

Functional Appliance, Day-to-Day Management

دستگاه فانکشنال باید برای خوردن غذا، ورزش و تمیز کردن از دهان خارج شود و زمانی که در دهان نیست حتما باید در جعبه خود نگهداری شود. انتظارمی رود در هر ماه حدود ۱ تا ۲ میلیمتر کاهش اورجت ایجاد شود. در پایان درمان باید به رابطه ثنایایی نزدیک به نوک به نوک رسیده باشیم.…

Functional Appliance, Bite Registration

ثبت بایت فانکشنال توسط موم انجام می شود. هدف این مرحله رسیدن به وضعیت نوک به نوک در ثنایا ها در صورت امکان است. با این حال اگر اورجت شدید باشد و یا کودک کم سن باشد می توان این کار را به صورت دومرحله ای انجام داد. در مرحله اول کودک فک پایین خود…