Küfner Osteotomy

یک Le Fort II تعدیل شده است که ابتدا توسّط Küfner در ۱۹۷۱ معرفی شد. این روش برای بیمارانی استفاده می شود که پل بینی و برجستگی بینی مناسبی دارند ولی در ناحیه Infraorbital و بخش دندانی فک بالا علایم رتروژن را نشان می دهند که همراه با صاف شدگی قسمت گونه است.اختلاف با روش…

Vertical Maxillary Excess/ VME

تکامل زیاد فک بالا در امتداد عمودیکه اغلب همراه با مال اکلوژن اسکلتی کلاس ۲ و دیده شدن لثه بیش از حد طبیعی در هنگاه خنده می باشد. راه حل درمانی آن Maxillary Impaction می باشد. ( در تشخیص افتراقی این مسکل اسکلتی و تجویز جرّاحی باید موارد کوتاه بودن لب بالا را بررسی و رد…

Anterior Maxillary segmental(subapical)Osteotomy

استئوتومی قطعه ای بخش پیشین فک بالا، معمولا از کانین یک سمت تا کانین سمت مقابل، با حرکت به سمت عقب، بالا، پایین ویا چرخشی انجام می شود. در بیشتر موارد، حرکت بخش پیشین فک بالا در جهت عقب و پایین همزمان با خارج نمودن پرمولر اوّل فک بالا توسط این روش انجام می شود.…

Multiple Piece Maxillary Osteotomy

جراحی فک بالا به صورت چند قسمتی می باشد. Two Piece Maxillary Osteotomy و Three Piece Maxillary Osteotomy انواع مهم آن می باشند. بسته به نوع نقص فکی بیمار می توان فک بالا را به صورت یک واحد حرکت داد یا با ایجاد برش هایی آن را چند تکه کرد و در موقعیت مناسب قرار…

Ostectomy

به پروسه جراحی برداشت و حذف استخوان گفته می شود. در دندان پزشکی به حذف بافت استخوانی احاطه کننده دندان می گویند. در شکل روبرو دو نوع استکتومی در فک پایین ملاحظه می شود. در شکل بالا تکه ای از استخوان فک پایین در ناحیه ثنایای میانی به همراه دندان برداشته می شود و اجازه…