SiC] Silicon Carbide]

سیلیکون کارباید ساینده که بطور متداول در لابراتوار مورد استفاده قرار می گیرد، ماده اصلی کاربواندوم است وبه اشکال مختلف پرس شده وبه شکل دیسک های جدا کننده در آمد ونیز به شکل های مختلف چرخ ومخروطی که به نام سنگ سبز شناخته می شود وجود دارد. معمولا تراش سریعی دارند ( به جز روی…

Alumina stone

یک سنگ از جنس آلومینا برای تصحیح اشکالات ترمیم به کار گرفته می شود. این سنگ را می توان قبل از استفاده توسط چرخ الماسی کند کرد . این عمل از آسیب مرکز ترمیم هنگام تنظیم لبه ها جلوگیری می کند. طی صاف کردن آمالگام محور طولی سنگ باید با زاویه ای ۹۰ درجه نسبت…

Pear shape bur

  • فرز گلابی شکل ، در سر این فرز بخش از مخروط با شیب ملایمی تیپر شده است وانتهای کوچک مخروط در جهت shank فرز می باشد .( سر آن گرد شده است به طوری که اطراف وبخش انتهای سطح را قطع می کند) این فرز برای تراش حفرات آمالگام به کار می رود.

Run out

مقیاسی از حداکثر جا به جایی سر فرز نسبت به محور چرخشی است ، هنگامی که فرز در حرکت است.run out در صورتی که گردن فرز خم شود یا سر در جهت محور طولی فرز نباشد اتفاق می افتد. run out منجر به لرزش فرز، برداشت بیش از حد نسج دندان وایجاد حرارت بیشتر می…

Friction grip

یکی از طرح های شنک هندبیس ، زاویه دار اتصال یابنده است ، برای استفاده در هندپیس پر سرعت ، نسبت به نوع latch type طول کمتری دارد ، در نتیجه دسترسی بهتر برای نواحی خلفی دهان فراهم می کند. وسایل Friction grip با نیروی اصطکاک بین شنک وگیرهای پلاستیکی یا فلزی هندپیس نگه داشته…

Rake angle

يكي از زوایا تیغه فرز تنگستن کارباید. تراش حقیقی یک فرز در ناحیه بسیار کوچکی در لبه های تیغه اتفاق می افتد ، تیغه فرز تنگستن کارباید دو وجه دارد ، وجه شیاری rake face که به سمت برش است ودیگری وجه ترخیص یا وجه فضای آزاد clearnce face ، از برخورد این دو وجه…