Open Contact

اگر فضای در کانتکت بین دو دندان مجاور وجود دارد (تماس باز) دیده شود ناحیه کانتکت پروگزیمالی ترمیم باید با با دندان مجاور در سطح کانتاکت در تماس باشد ، برای دیدن این نما کانتکت باید عاری از بزاق باشد. کانتکت باز باعث سلامت ضعیف بافت اینترپروگزیمال یا گیر غذایی یا هر دو کانتکت باز…

Interdental Papilla

امبراژور را پر می کند ، فرم لثه بستگی به : نقطه تماس دو دندان مجاور ، وجود یا عدم وجود تحلیل لثه ، فاصله بین نقطه تماس تا کرست استخوان. دو شکل : )Pyramidalهرمی( : نوک پاپی درست زیر نقطه تماس معمولا در دندانهای قدامی مشاهده میشود. Col shape: فرورفتگی دره مانند پاپیلا فاسیال…

Proximal contour

شکل دندان از ناحیه CEJ پروگزیمال به سمت ناحیه contact areaومارژینال ریج گسترش می کند شکل متناسب سطوح پروگزیمال دندن در حفظ بافت های پریودنتال به اندازه شکل سطوح لینگوال وفیشیال اهمیت دارد. برای ایجاد انحناهای پروگزیمال ایده آل در ترمیم ، نوار باید برنیش وشکل دهی شود ،این نکته می توان توسط یک اکسکویتور…

Marginal Ridge

ریج : نوعی برجستگی در دندانها است که تشکیل شده از دو دامنه که در یک خط به هم می رسند. مارژینال ریج : دارای تمام مشخصات یک ریج  بوده ودر مزیال ودیستال سطح جونده دندان های خلفی دیده می شود. مارژینال ریج در سطوح مزیال ودیستال دندان های قدامی نیز هست اما برجستگی کمتری…

Ridge

نوع برجستگی در دندانها است که تشکیل شده از دو دامنه در یک خط به هم می رسند.۱ پس از خارج کردن دندانها، زائده آلوئولی به یک برجستگی استخوانی که توسط بافت مخاطی وتحت مخاطی پوشیده شده است ، تبدیل می گردد که به نام residual alveolar ridge نامیده می شود ، که در دهان…

Pulp Cavity

تمام حفره داخل دندان وشامل اجزا زیر: کانال پالپ اطاق پالپ ؛حفره وسیعی ودر قسمت تاج مرکزی تاج آناتومیکی قرار دارد وبه آن Pulp chamber گفته می شود شاخک پالپ حفره پالپ شکل کوچک شده از سطح دندان است . سایز حفره پالپ بین دندان های مختلف وحتی در یک فرد متفاوت است. با افزایش…

Pulp

  • نسج نرمی که حفره داخل دندان را پر می کند وشامل عروق واعصاب ،بوسیله عاج محصور شده
  • پالپ یک ارگان تخصصی بی همتا در بدن انسان که ۴ وظیفه انجام می دهد:

سازندگی وتکامل، تغذیه، حسی یا حفاظتی ، دفاعی یا ترمیمی .