Glass-Ionomer Cement

گلاس آینومر از ترکیب سمان سیلیکات و پلی کربوکسیلات تولید شد. با جایگزین شدن گلاس به جای زینک اکساید در سمان پلی کربوکسیلات، ویژگی های بهتری نسبت به هر دو سمان ایجاد شد. این مواد ممکن است به شکل پودر و مایع و یا پودر مخلوط با آب عرضه شوند.از ویژگی های مطلوب آن کاهش…

Alloy

ماده ای که با داشتن خواص انتقال حرارتی و الکتریکی بالا، از خود خواص فلزی نشان می دهد و از دو یا سه المان تشکیل شده است که لااقل یکی از آنها فلز است. برای مثال استیل، آلیاژی از آهن و کربن و برنج آلیاژی از مس و روی است.

Acrylic

یک رزین ارگانیک است که معمولا جهت ساخت Appliance های متحرک دندانی استفاده می شود. وسایل متحرک ارتدنسی در طول درمان و در دوره ریتنشن ارتدنسی از این ماده ساخته می شوند. پودر پلی متیل متاکریلات شامل ذرات کروی از پیش پلیمریزه شده پلی متیل متاکریلات است. مایع از مونومر متیل متاکریلات تشکیل شده است.…

Allograft

آلوگرفت یا هموگرفت پیوندی است که از یک فرد به فرد دیگر زده می شود. از آنجا که افراد از لحاظ ژنتیکی مشابه نیستند کاهش خاصیت آنتی ژنی لازم به نظر می رسد. بیشترین مورد استفاده، استخوان آلوژنیک خشک و منجمد شده است. در کلیه روش های تغییر آنتی ژنی تمامی سلول های استخوانی استئوژنیک…