Resin composite

به طور کلی در دندانپزشکی واژه ی رزین کامپوزیت به سیستم پلیمری تقویت شده ای اطلاق می شود که برای ترمیم بافت های سختی مانند مینا و عاج استفاده می شود. واژه ی صحیح در علم مواد، کامپوزیت ماتریکس پلیمری است و یا در کامپوزیت های دارای ذرات فیلر، که به عنوان کامپوزیت مستقیم ترمیمی…

Resin cements

سمان های رزینی سمان های رزینی، مواد کامپوزیتی دارای ویسکوزیته ی کم با توزیع فیلر و محتوای آغازگر  تنظیم شده هستند تا امکان ضخامت کم و زمان working و ستینگ مطلوب برای آنها فراهم شود. از سمان های رزینی برای چسباندن اینله ها، بریج های ثابت، پست های از پیش ساخته شده و اپلاینس های…

Provisional composites

کامپوزیت های موقتی ترمیم های کامپوزیتی موقت، حفظ موقعیت دندان تراش خورده، سیل کردن و عایق بندی تراش، حفاظت مارجین ها، تامین فاصله ی عمودی درست، کمک در تشخیص و طرح درمان و کمک به ارزیابی کاندیداهای درمان های زیبایی را بر عهده دارند.اینله های موقت، کراون ها و دنچر های پارسیل ثابت، معمولا از…

Primers

پرایمر ها پرایمر ها، مونومر ها، الیگومر ها یا پلیمر های هیدروفیلی هستند که معمولا در یک حلال وجود دارند. حلال  های مورد استفاده در پرایمر ها، استون، اتانول-آب یا در درجه ی اول آب می باشند. میزان حلال در بعضی از پرایمر ها می تواند تا ۹۰% باشد. بنابراین، پرایمر ها سرعت تبخیر، الگو…

Porcelain

پرسلن می توان گفت مواد سرامیکی که به عنوان پرسلن شناخته میشوند، جایاه ویژه ای در دندانپزشکی دارند. زیرا با وجود اینکه پیشرفت های بسیاری در زمینه ی مواد کامپوزیتی و گلاس آینومر ها ایجاد شده  است، اما سرامیک ها هنوز از نظر زیبایی رضایت بخش ترین مواد هستند. رنگ، ترانسلوسنسی و ظاهر زنده آن…

Particulate-reinforced polymer

ماتریکس پلیمری تقویت شده با ذرات به طور کلی در دندانپزشکی واژه ی رزین کامپوزیت به سیستم پلیمری تقویت شده ای اطلاق می شود که برای ترمیم بافت های سختی مانند مینا و عاج، استفاده می شود. واژه ی صحیح در علم مواد، کامپوزیت ماتریکس پلیمری است و یا در کامپوزیت های دارای ذرات فیلر…

Nanomers

آخرین پیشرفت در فناوری کامپوزیت، استفاده از نانوتکنولوژی در توسعه ی فیلر ها بوده است. نانوتکنولوژی عبارتست از تولید ساختارها و مواد فانکشنال در محدوده ی ۱ تا ۱۰۰ نانومتر – در مقیاس نانو- بوسیله ی روش های فیزیکی و شیمیایی مختلف. در نانوکامپوزیتهای حقیقی، همه ذرات فیلر باید ابعاد نانومتری داشته باشند. امروزه نانوذرات…