سوزن گیر ها برای بخیه ی فلپ در موقعیت مطلوب پس از اتمام جراحی به کار می روند. علاوه بر انواع معمول انواع Castroviejo needleholder برای تکنیک های دقیق و ظریف که نیازمند گرفتن ورها کردن آسان بخیه است به کار می رود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch59 p3361.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر