علاوه برکاربرد بزرگنمایی وتکنیک آتروماتیک میکروسرجری نیازمند ابزارهای طراحی شده برای به حداقل رساندن تروماست. یک ویژگی مهم ابزارهای میکروسرجیکال توانایی آنها برای ایجاد برش های تمیز جهت آماده کردن زخم برای ترمیم با قصد اولیه است. برش های میکرو سرجیکال با زاویه ی ۹۰درح نسبت به سطح با کاربرد اسکالپل های میکروسرجیکال افتالمیک است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch67 p3776.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر