• کارور وسیله برای شکل دهی آمالگام ورزین کامپوزیت بعد از قرار دهی در حفره تراش خورده به کار می روند.
  • کارورها معمولا biangled ،double-end هستند که سرها، بول داده شده یا لبه چاقویی دارند. عمومی ترین کارورهای مورد استفاده، کارور هولن باخ، وکارور کلوئید دیسکوئید وکارور فراهمز(frahms) می باشند .
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p363

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر