بزاق غده تحت فکی از پاپول برجسته ای به نام کارانکل زیر زبانی خارج شده و کف دهان را مرطوب می کند. درطول قسمت خلفی کارانکل زیر زبانی خروجی های مجاری راوینوس ( مربوط به غده بزاقی زیر زبانی) قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1-Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; Page 2

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر