• وسیله ای برای تشخیص ومانیتورینگ پوسیدگی با کاربرد وآنالیز AC(alternating current)impedance spectroscopy(ACIST) می باشد.
  • caries scan pro ادعا می کند که کلینسین ها را قادر به ارزیابی ساختار دندانی دمینرالیزه با استفاده از ACIST می سازد که اطلاعاتی راجع به بافت سالم ، بافت در مراحل ابتدایی دمینرالیزیشن یا به طور معنی دار پوسیده را در اختیار قرار می دهد.
  • این وسیله، مقیاس رنگی وعددی برای تعیین شدت ضایعه پوسیده می دهد وبه همراه پیشنهاداتی از تداخلات درمانی پیشگیرانه تا تداخلات ترمیمی مناسب برای گسترش دمینرالیزیشن می باشد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 3p

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر