• روش درمانی به منظور کنترل پوسیدگی ها شامل برداشت بافتهای پوسیده دندانی از تمام ضایعات پیشرفته ، قرار دادن مواد درمان پالپ مناسب ( اگر نیاز باشد) وترمیم دندان به مناسب ترین حالت است.
  • مواد ترمیمی موقت( مواد ترمیمی بینا بینی (IRM ) ، گلاس اینومر تقویت شده مثل fuji IX یا آمالگم ) معمولا مواد درمانی انتخابی اند.
  • دندان های که پروگنوز پالپی سوال برانگیزی دارند، باید به روش کنترل پوسیدگی درمان شوند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 2p81

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر