یکی از علل هایپوموبیلیتی مربوط به تغییرات فیبروتیک در فک پایین ، Capsular Fibrosis می باشد. لیگامان کپسولی که مفصل را احاطه می کند یکی از عوامل محدود کننده دامنه حرکات نرمال فک پایین  می باشد. تغییرات فیبروتیک منجر به سفت شدن این لیگامان و محدود شدن حرکت کندیلی و لذا هیپوموبیلیتی مزمن فک پایین می شوند. فیبروز کپسولی معمولا ثانویه به التهاب می باشد که هر چند امکان دارد تحت تاثیر التهاب بافت های مجاور ایجاد شده باشد اما علت شایع آن تروما می باشد. این تروما می تواند منشا خارجی (مثل ضربه به صورت) و یا منشا داخلی ( استفاده زیاد از فک) داشته باشد و یا بر اثر التهاب ناشی از جراحی باشد. از آنجا که فیبروز کپسولی فقط دامنه حرکات خارجی فک پایین  را محدود می کند معمولا مشکل بغرنج حرکتی برای بیمار ایجاد نمی کند. علاوه بر آن دستکاری جراحی مفصل خود از عوامل ایجاد و تشدید فیبروز کپسولی است. به علل فوق الذکر معمولا درمان قطعی برای فیبروز کپسولی انجام نمی شود

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013.Chap 14.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر