مکانوتراپی های ارتدنسی که با استفاده از فنر های Centilever سیستم نیروی مناسب برای ایجاد نوع خاصّی از حرکات ارتدنسی را فراهم می نماید. در این مکانیک ها تماس کامل سیم با شیار براکت/تیوب در یک انتها و تماس نقطه ای در انتهای دیگر ایجاد می شود. از اینطریق شاهد ایجاد یک سیستم نیروی معیّن استاتیکی (Determinate Force System) هستیم. در این حالت محاسبه و تعیین نیرو و گشتاور های ایجاد شده در دو سوی سیم با محاسبات ساده میسّر می گردد. در کاربرد این نوع مکانیک، از یک Load/Deflection پایین و یک Range بالنسبه بالا استفاده می شود. این عوامل باعث ایجاد نیرویی تقریبا ثابت می شود که برای حرکت دندان مطلوب است.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page168

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر