خط افقی که از سوراخ گوش به نقطه ای در زیر بینی متصل می شود و به نام خط آلاتراگوس نیز شناخته می شود.
این خط توسط Camper معرفی شد. او از این خط در مطالعات آنتروپولوژی خود برای قرار دادن جمجمه ها در فضا به موازات پلن افقی فرضی استفاده می کرد. به این ترتیب خط افقی Camper تبدیل به خط مرجعی برای محاسبات زاویه ای در مطالعات تکامل شکل صورت و تغییرات ناشی از افزایش سن شد. از آنجایی که این خط به موازات پلن اکلوزال است هنوز هم در علم پروتزهای دندانی برای تخمین شیب پلن اکلوزال در بیماران بی دندان استفاده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Arthur O. Rahn, John R. Ivanhoe, Kevin D. Plummer, Textbook of Complete Dentures, PMPH-USA, 2009

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر