از کلسیفیکاسیون پلاک ایجاد می شود و به دونوع بالا و زیر لثه ای تقسیم می شود. اغلب در نواحی ای از دنتیشن مجاور مجراهای غدد بزاقی ( نظیر سطح لینگوال انسیزورها وکانین های مندیبولار و سطح باکال مولرهای اول ماگزیلاری) یافت می شود که نشان دهنده ی غلظت بالای مواد معدنی موجود در بزاق در این نواحی است. اجزای غیر آلی پلاک زیرلثه ای از crevicular fluid است. رنگ جرم زیرلثه ای سبز یا قهوه ای تیره است که نشان دهنده ی حضور محصولات خونی در ارتباط با خونریزی زیر لثه ای است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch8 p547

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر